Bæredygtig markedsføring er ikke længere en niche-strategi for enkelte virksomheder, men en nødvendighed for at opretholde konkurrenceevnen på markedet. Forbrugerne vælger i stigende grad produkter, der tager hensyn til miljøet. Bæredygtig markedsføring kan derfor hjælpe din virksomhed med at differentiere sig og opbygge stærke relationer til kunderne.

Men hvordan kan I markedsføre jeres brand på en bæredygtig måde? Det gennemgår vi i det følgende.

Undgå greenwashing
Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at markedsføringen godt kan være bæredygtig, selvom produktet ikke er det! Fx hvis I skal have trykt en flyer, kan I bestille printmaterialet ved et grønt trykkeri.

Har I et produkt, som ikke er bæredygtigt, skal I imidlertid undgå greenwashing! Det betyder, at I ikke skal markedsføre jeres produkt som værende bæredygtigt, klimavenligt eller CO2-neutralt, uden I kan dokumentere det! Vær i stedet ærlig og åben om produktets begrænsninger og kommuniker på en etisk og ansvarlig måde. Forbrugerne og kunderne vil hellere kende til begrænsningerne på forhånd, end de selv skal opdage dem.

Ha’ en bæredygtig strategi
Hvis I har en bæredygtig strategi, kan I med fordel brande jer på den. Fx hvis I bruger bæredygtige materialer, reducerer jeres affald og forurening i produktionen, genanvender og genbruger materialer, eller hvis I har en klar strategi for bortskaffelse af produkter, der tager hensyn til miljøet og samfundet.

Bæredygtig adfærd kan fremmes
Som virksomhed kan I også via jeres markedsføring fremme bæredygtig adfærd blandt forbrugerne, så opfordringen ikke bare går på at købe løs, men i stedet appellere til at genbruge eller genanvende produkter, købe bæredygtige produkter eller ændre transportvaner.
Det er vigtigt at appellere til ovenstående på en positiv og inspirerende måde, så forbrugerne føler sig motiveret til at gøre en forskel.

Skab loyalitet og stå stærkere
Bæredygtig markedsføring kan også hjælpe din virksomhed med at differentiere sig og opbygge stærkere relationer til kunderne. Forbrugerne er i stigende grad bekymrede for miljøet og ønsker i højere grad at købe bæredygtige produkter. Ved at fokusere på bæredygtig markedsføring kan I skabe loyalitet og tillid blandt kunderne samtidig med, at I bidrager til at sætte et grønnere aftryk.

Mulighed for innovation og vækst
Bæredygtig markedsføring kan være en udfordring for virksomheder, men det kan bestemt også være en mulighed for innovation og vækst. Det handler om at se mulighederne frem for begrænsningerne. Igen, selvom I ikke har et bæredygtigt produkt, kan I godt have en bæredygtig strategi.

Ved at tage ansvar for påvirkningen på miljøet og samfundet, kan I differentiere jer på markedet og opbygge et positivt brand. Virksomheder, der ikke formår at tilpasse sig den bæredygtige trend i marketing, risikerer at blive overhalet af mere bæredygtige og innovative konkurrenter.

Skal vi hjælpe jer med at profilere jer på en bæredygtig måde? Kontakt os i dag >