En ny undersøgelse viser, at content marketing prioriteres højere og højere i de danske virksomheder. For ottende år i træk vinder content marketing en større bid af det totale marketingbudget hos de 436 adspurgte virksomheder – og der bliver både skruet op for volumen og kvaliteten af indholdet.

Hvad er content marketing?

Content marketing er en markedsføringsstrategi, hvor du fokuserer på at skabe værdifuldt og relevant indhold, der har til formål at tiltrække og fastholde din målgruppe og i sidste ende skabe profit. Men i stedet for udelukkende at fokusere på det direkte salg er idéen med content marketing at skabe stærke kunderelationer, hvor du leverer værdifuld information, og kunden belønner med køb og loyalitet.

Succes kræver handling

I undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt om, hvilket indhold de forventer at bruge det største budget på i 2020. Hertil er der flest, der svarer produktion af videoer, sociale medier og produktion af blogindlæg. Det stemmer godt overens med virksomhedernes svar på, hvilke formater de vurderer som mest effektive, hvor indhold på sociale medier ligger i top efterfulgt af digitale nyhedsbreve og herefter videoer. Men for at få succes med content marketing kræver det handling. De organisationer, der har mest succes med content marketing, publicerer indhold mindst en gang om ugen. Det gør sig gældende for 0 % af de mindst succesfulde organisationer. Det kræver altså meget indhold og en høj publiceringsfrekvens, hvis du for alvor vil skabe værdi.

Vi ved godt, at det kan virke uoverskueligt. 49 % af de adspurgte virksomheder har udfordringer med at producere indhold, der engagerer målgruppen, og 46 % har udfordringer med at producere nok indhold. Lad os derfor starte ét sted og fokusere på indhold til sociale medier (hvis du er mere interesseret i indhold til nyhedsbreve.

4 steps til at skabe godt SoMe-indhold

Step 1: Lær medierne at kende
Hver platform har forskellige styrker. Facebook er for eksempel rigtig god til at nå en bred og interagerende målgruppe, Instagram er en af de mest effektive platforme til at fastholde brugernes opmærksomhed over længere tid, og LinkedIn kan målrette annoncer efter bestemte jobtitler og virksomheder. Download vores white paper om digitale medier og få hele overblikket.

Step 2: Lav en strategi
Kun 25 % af virksomhederne i undersøgelsen har en nedskrevet content marketing strategi. Der en stor risikofaktor ved ikke at have en klar strategi, for man kan hurtigt ende med at spilde sine penge, hvis man ikke har nogle retningslinjer, som alle involverede kan rette sig efter. Derfor vil vi opfordre til at lægge en plan, hvor du både nedskriver formål, platform, målgruppe og udgivelsesdato for alt indhold. Derudover kan du med fordel lave en konceptbog, hvor du beskriver det indhold, du gerne vil producere, og hvad det kræver at producere det. Og husk at du sagtens kan producere på forhånd. Afsæt 1-2 dage om måneden til at lave indhold. På den måde sikrer du en rød tråd i dit indhold, og du skal ikke opfinde den dybe tallerken hver dag.

Step 3: Kommunikér dit budskab
Du har kun 1,7 sekunder til at fange modtagerens opmærksomhed på sociale medier. Det er vigtigt at have in mente, når du skal producere dit indhold. Sørg for at tænke ”nyhedstrekant” frem for ”berettermodel” – Det vigtigste skal fortælles først. Desuden kan du tjekke dit indhold efter i sømmene med EXPERT-strategien:

Educate: Giv din målgruppe viden, som skaber værdi for dem
Xperience: Del dine erfaringer på området
Problem-solve: Hjælp din målgruppe med at løse deres problemer
Relevant: Post kun indhold, der er relevant for din målgruppe
Take action: Opfordr altid målgruppen til at gøre noget, når de har set dit indhold

Step 4: Mål, lær og tilpas
46 % af virksomhederne oplever udfordringer med at måle effekten af deres content marketing. Det er vigtigt, at du opsætter nogle målbare målsætninger som en del af strategien – fx at øge mængden af trafik på hjemmesiden, at opnå flere tilmeldinger til nyhedsbrev eller flere udfyldte kontaktformularer. Du kan kun vide, om dit indhold faktisk skaber værdi, hvis du kan måle effekten, og jo mere og bedre data du har, des nemmere kan du tilpasse din strategi og dit indhold i takt med, du bliver klogere.