Selvom en stor fordel ved digital annoncering er, at det er målbart, er der alligevel flere usikkerheder, der spiller ind, når man skal vurdere effekten af sine annoncer. Hvordan kan du for eksempel vide hvilken annonce, der har ført til et salg? Hvis du annoncerer med flere forskellige annoncer samtidig, kan kunden jo godt have set og klikket på flere af dine annoncer, inden salget bliver foretaget. Men er det så kun det sidste klik, der skaber værdi for dig?


Hvad er en konvertering?
En konvertering er en handling, du har defineret som værdifuld for din virksomhed. Dette er ofte et køb i en webshop, men det kan for eksempel også være en tilmelding til nyhedsbrev eller en udfyldning af en kontaktformular. Når du arbejder med online markedsføring, er målet ofte at opnå så mange konverteringer som muligt.


Tilskrivningsmodeller
De fleste annoncører måler deres onlineannoncerings succes ud fra "sidste klik". Det betyder, at hele værdien for en konvertering tilskrives den annonce og det tilknyttede søgeord, der blev klikket på sidst. Eventuelle andre klik, som kunderne kan have foretaget undervejs i konverteringsprocessen, ignoreres.

Med Googles tilskrivningsmodeller får du mulighed for vælge, hvor meget værdi hvert klik skal tilskrives for de konverteringer, du opnår. Du kan tilskrive værdi til kundens første klik, sidste klik eller en kombination af flere klik. Fordelen ved tilskrivningsmodeller er, at det kan give dig en større forståelse af, hvor effektive dine annoncer er, og du kan få bedre kontrol over, hvor meget værdi den enkelte annonce og det enkelte søgeord tilskrives for dine konverteringer. Det kan du bruge til at optimere dine søgeord, så du kan nå ud til kunden tidligere i købsprocessen samt forbedre din budgivning.

Vær dog opmærksom på, at tilskrivningsmodeller kun gælder for tekstannoncer og shopping-annoncer på Google og er ikke tilgængelig for interaktion med displayannoncer.


Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere dine Google annoncer og konverteringer, så kontakt os her >

Konverteringer-tilskrivningsmodeller